અમારી વાત

વહાલાં વાચકો ! દસ દસ વરસ વીતી ગયાં, આપ સૌની આસપાાસ વીંટળાયાંને ! આજે, આ નવો આરંભ એ કેવળ અગીયારમા વરસ  પુરતી વાત નથી. ગઈ કાલ સુધી  “NET–ગુર્જરી” શીર્ષકથી અને https://jjkishor.wordpress.com/ – આ સરનામે આપ સૌ સમક્ષ રજુઆતો થતી હતી……. પરંતુ…

માલનાથ (માલેશ્વર)નો મેળો

– ધનસુખ ગોહેલ.   વાત તો બહુ જૂની છે. લગભગ 1953/1954ની. માલનાથનો મેળો એ વખતેય ભરાતો ને આજેય ભરાય છે. દર ભાદરવી અમાસે આ મેળો ભરાય છે. પણ આજના મેળામાં ને તે વખતના મેળામાં લાખ ગાડાંનો ફેર. અમારા ગામ નાના…

પંડિત સુખલાજી પર એક મનનીય લેખ

કોરા કાગળ પર કંડારાયેલ અગરબત્તીની સુગંધ ! – લતા હિરાણી ‘જીવતરની વાટે અક્ષરનો દીવો’ – સાડા ત્રણસો પાનાનાં આ દળદાર પુસ્તકને હાથમાં લેતાં જ મુખપ્રુષ્ઠ પર, જેમણે પોતાનું આખું જીવન સાહિત્યને સમર્પી દીધું હતું એવા સર્જક જયભિખ્ખુનો ચિંતનમાં રત પણ…

લખવા માટેના – કલમને વહેવા માટેના માર્ગો

– જુગલકીશોર.  કમ્પ્યુટર પર સીધું લખવાની મારી જેમ જેમને ટેવ હશે તેમને માટે કલમ અને કાગળ હવે ભુતકાળનો વીષય ગણાય. છતાં જુનું કેટલુંક ચાલુ રાખવાની ગણતરીએ કલમ ને કાગળને પણ હજી સંભારતાં રહેવાનું ખોટું નથી….. લખવું શા માટે, એ વીષે…

લખવા માટેના – કલમને વહેવા માટેના માર્ગો

– જુગલકીશોર.  કમ્પ્યુટર પર સીધું લખવાની મારી જેમ જેમને ટેવ હશે તેમને માટે કલમ અને કાગળ હવે ભુતકાળનો વીષય ગણાય. છતાં જુનું કેટલુંક ચાલુ રાખવાની ગણતરીએ કલમ ને કાગળને પણ હજી સંભારતાં રહેવાનું ખોટું નથી….. લખવું શા માટે, એ વીષે…

માતમાં !

*ચીમન પટેલ “ચમન”   શીતળતા ચાંદની નીતરે છે માતમાં ! ઉષ્મા સૂર્યની હૂંફમાં મળે છે માતમાં ! ઊંચાઈ પર્વતોની મપાય છે માતમાં ! પાણી પાતાળના પિવાય છે માતમાં ! લંબાઈ નદીઓની દેખાય છે માતમાં ! ઊંડાઈ દરિયાની મપાય છે માતમાં…