રાજકારણમાં ‘પડવા’ની વાત નથી, ક્ષમા !

સ્નેહી ક્ષમા, તારો ઉતાવળે લખાયેલો પત્ર મળ્યો ! ઉતાવળે એટલે લખવાની ઝડપે નહીં પણ પુરી માહીતી વીના કે સાચું જાણવાની ધીરજ વીનાનો એ અર્થમાં ! તારા સ્વભાવથી સાવ વીપરીત એવી વાત એમાં હતી. પુરી ચોક્કસાઈ વીના તું શ્વાસ પણ ન…

હેતુઓ

“NET-GURJARI” : એક સ્વપ્ન !! માતૃભાષાની સેવામાં એક પંચમુખી સ્વપ્ન ! હે માતૃભાષા ! ચરણો મહીં તવ – આ નેટગુર્જરી તણું પગલું અભીનવ ! –––––––––––––––––––––––––––– ૧.૦   માતૃભાષા   ૧.૧   પરીચય ૧.૧.૧   ઉત્તમ લેખકો–લખાણોનો આસ્વાદ ૧.૧.૨   લખાણોનાં સ્વરુપોનો પરીચય ૧.૧.૩   ભાષાનું સ્વરુપ…

objectives

“NET-GURJARI” : એક સ્વપ્ન !! માતૃભાષાની સેવામાં એક પંચમુખી સ્વપ્ન ! હે માતૃભાષા ! ચરણો મહીં તવ – આ નેટગુર્જરી તણું પગલું અભીનવ ! –––––––––––––––––––––––––––– ૧.૦   માતૃભાષા   ૧.૧   પરીચય ૧.૧.૧   ઉત્તમ લેખકો–લખાણોનો આસ્વાદ ૧.૧.૨   લખાણોનાં સ્વરુપોનો પરીચય ૧.૧.૩   ભાષાનું સ્વરુપ…

સાભાર સ્વીકાર

(મને ભેટ મળેલાં પુસ્તકો)   ક્રમ      પુસ્તકનામ                          લેખક                      પ્રકાશક                    કીંમત   ૧)      સુવાસની લ્હાણી       ડૉ. યોગેન્દ્ર વ્યાસ              કર્મયોગ ટ્રસ્ટ           ૧૦૧/– ૨)      રેશનલીઝમઃ        …

about us

વહાલાં વાચકો ! દસ દસ વરસ વીતી ગયાં, આપ સૌની આસપાાસ વીંટળાયાંને ! આજે, આ નવો આરંભ એ કેવળ અગીયારમા વરસ  પુરતી વાત નથી. ગઈ કાલ સુધી  “NET–ગુર્જરી” શીર્ષકથી અને https://jjkishor.wordpress.com/ – આ સરનામે આપ સૌ સમક્ષ રજુઆતો થતી હતી……. પરંતુ…

અગત્યનાં બ્લૉગ–સાઈટ્સ

કેટલાંક બ્લૉગ્સ/સાઈટ્સઃ   વાચનયાત્રા http://sites.google.com/site/vachanyatra/ નયામાર્ગ http://sites.google.com/site/vachanyatra/home/nayaa-maarg સદ્ભાવના સાધના http://sites.google.com/site/vachanyatra/home/-sadbhavna-sadhna સલામતી http://sites.google.com/site/vachanyatra/home/salamati પહેલું સુખ http://sites.google.com/site/pahelumsukha/ શીવામ્બુના અંકો http://sites.google.com/site/pahelumsukha/old-issues-of-shivambu ધી હોલીસ્ટીક હીલરના અંકો http://sites.google.com/site/pahelumsukha/old-issues-of-thh હોલીસ્ટીક હીલીંગ હેલ્પ્સના અંકો http://sites.google.com/site/pahelumsukha/old-issues-of-hhh સર્વાંગી સ્વાશ્રયી સ્વાસ્થ્યના અંકો http://sites.google.com/site/pahelumsukha/old-issues-of-sss ભાષાવીચાર http://sites.google.com/site/bhashavichar/ વીવેકપંથી http://sites.google.com/site/rationalistsociety/home/vivek-panthi વૈશ્વીક માનવવાદ http://sites.google.com/site/rationalistsociety/home/vaishvik-manav-vad…

માતૃભાષાના સહયોગી બ્લૉગ્સ

MATRU-BHASHA સાથેનાં સહયોગી બ્લૉગ્સ/સાઈટ્સ : ગુજરાતી લેક્સીકોન http://www.gujaratilexicon.com/ ભગવદ્ગોમંડળ http://www.digitalbhagwadgomandal.com/ સન્ડે – ઈ – મહેફીલ http://sites.google.com/site/semahefil/

એક બીજી ઈમેઈલ–સાંકળ જોઈ જઈએ !

– જુગલકીશોર   આતાજી અને પ્રજ્ઞાદીદી ક્યારે, ક્યાંથી શરુ વાત કરી દેશે કહેવાય નહીં ! પણ એમની વાતોને છેડે કોઈ ને કોઈ મજાનું ફળ બેસી જ જાય !!  આજે આતાજીએ એક બહુ જ કીંમતી વાતને રમતી રેડવી દીધી ! વાત…

સ્વ. શ્રી નરેશ જોશીનાં ભજનોની ઝલક

નોંધ : મુ. બહેનશ્રી પ્રજ્ઞાબહેન એમના વ્યક્તીત્વના ભાગરુપે અવારનવાર કેટલીક બહુ કીમતી સામગ્રી સૌમાં વહેંચતાં રહે છે. તેમણે એક મેઈલ દ્વારા આ ભજનોનો રસથાળ મોકલી આપેલો. એમાંની લેખકની પ્રસ્તાવના સહીત એક ભજન પણ રજુ કરીને માતૃભાષા વતી મુ. દીદીનો આભાર…

શ્રી કૃષ્ણ દવેની એક કવિતા “ફેસબુક !“નું રસદર્શન

ફેસબુક ! એની લાઈકથી જીવી જવાય છે . બુક મારી સાવ ભલે કોરીકટ લાગે પણ ફેસ મને એનો દેખાય છે . એની લાઈકથી જીવી જવાય છે . છલકાતો પ્યાલો એ ટેગ જો કરે ને તો તો મંજીરાં થઈ જાતાં ન્યાલ,…