ભાષા : એક કાવ્ય

ગુર્જર નીર્ઝરી ! – જુગલકીશોર   (ઉપજાતી) મેં જન્મતાંવેંત રડીરડીને અસ્તીત્વ મારું પ્રગટાવીયું હતું, ને માતૃઅંકે રહીને કર્યું હતું જે – તે માતૃભાષા મહીં ગાન તો હતું !! એ ગાનનાં માન વધ્યાં કર્યાં ને વધ્યાં કર્યાં માન શું ગુર્જરીનાં !…

મારી માતૃભાષા

ગુર્જર નીર્ઝરી ! – જુગલકીશોર   (ઉપજાતી) મેં જન્મતાંવેંત રડીરડીને અસ્તીત્વ મારું પ્રગટાવીયું હતું, ને માતૃઅંકે રહીને કર્યું હતું જે – તે માતૃભાષા મહીં ગાન તો હતું !! એ ગાનનાં માન વધ્યાં કર્યાં ને વધ્યાં કર્યાં માન શું ગુર્જરીનાં !…

સરયૂ પરીખનું એક કાવ્ય

નાનું કુટુંબ વિખરાય એનું ભાવનિવેદન – સરયૂ પરીખ ******** વેરવિખેર વેગે વિખરાતી નાનીશી દુનિયા; પાંખો ફૂટીને ઊડતાં પતંગિયાં ! ગૂંથેલા માળાના કુંજન ને ગુંજન, ઓસરતા ભીને અવસાદે. ખુલ્લા ખાલીપાનાં ખોખાંને આજ સૌ ધીરેધીરે કરતાં નોખાં. એક એક ડગલાંએ અંતરપટ ખેંચ્યાં…

જાવડ  ભાવડ વાતો !

– હિમ્મતલાલ જોશી  “આતા”  વર્ષો પહેલાં હું ન્યુ જર્સી ના ગામ piscataway માં રહેતો હતો. ત્યાંના સિનિયર સેન્ટરમાં હમેશાં જતો હતો   . અમેરિકાના ઘણાં સિનિયર સેન્ટરો મેં   અનુભવયાં છે.  એમાં આ સિનિયર સેન્ટર સેન્ટરને હું પ્રથમ નમ્બર  આપું છું. કેમકે …

મહેન્દ્રભાઈ ઠક્કર : પરીચય

​મુંબઈના શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ગોવીંદજી ઠક્કર – શ્રી લા’ કાન્ત નોંધ : મારી નવી સાઈટની જાહેરાતના અનુસંધાને કરેલી અપીલનો બહુ જલદી પ્રતીભાવ આપીને “પરીચય” વીભાગ માટે મુંબઈના શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ગોવીંદજી ઠક્કરનો અતી સંક્ષીપ્ત પરીચય મોકલી આપીને શ્રી લક્ષ્મીકાન્તભાઈ – આપણા જાણીતા…

રાજકારણમાં ‘પડવા’ની વાત નથી, ક્ષમા !

સ્નેહી ક્ષમા, તારો ઉતાવળે લખાયેલો પત્ર મળ્યો ! ઉતાવળે એટલે લખવાની ઝડપે નહીં પણ પુરી માહીતી વીના કે સાચું જાણવાની ધીરજ વીનાનો એ અર્થમાં ! તારા સ્વભાવથી સાવ વીપરીત એવી વાત એમાં હતી. પુરી ચોક્કસાઈ વીના તું શ્વાસ પણ ન…

હેતુઓ

“NET-GURJARI” : એક સ્વપ્ન !! માતૃભાષાની સેવામાં એક પંચમુખી સ્વપ્ન ! હે માતૃભાષા ! ચરણો મહીં તવ – આ નેટગુર્જરી તણું પગલું અભીનવ ! –––––––––––––––––––––––––––– ૧.૦   માતૃભાષા   ૧.૧   પરીચય ૧.૧.૧   ઉત્તમ લેખકો–લખાણોનો આસ્વાદ ૧.૧.૨   લખાણોનાં સ્વરુપોનો પરીચય ૧.૧.૩   ભાષાનું સ્વરુપ…

objectives

“NET-GURJARI” : એક સ્વપ્ન !! માતૃભાષાની સેવામાં એક પંચમુખી સ્વપ્ન ! હે માતૃભાષા ! ચરણો મહીં તવ – આ નેટગુર્જરી તણું પગલું અભીનવ ! –––––––––––––––––––––––––––– ૧.૦   માતૃભાષા   ૧.૧   પરીચય ૧.૧.૧   ઉત્તમ લેખકો–લખાણોનો આસ્વાદ ૧.૧.૨   લખાણોનાં સ્વરુપોનો પરીચય ૧.૧.૩   ભાષાનું સ્વરુપ…

સાભાર સ્વીકાર

(મને ભેટ મળેલાં પુસ્તકો)   ક્રમ      પુસ્તકનામ                          લેખક                      પ્રકાશક                    કીંમત   ૧)      સુવાસની લ્હાણી       ડૉ. યોગેન્દ્ર વ્યાસ              કર્મયોગ ટ્રસ્ટ           ૧૦૧/– ૨)      રેશનલીઝમઃ        …